Mijn account KLANT WORDEN    |    INLOGGEN

Disclaimer


Deze website van Be-Uniq is auteursrechtelijk beschermd en beschikt over algehele copyright op enig fotomateriaal en/of productafbeeldingen. Publicatie van daarin vervatte informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals doch niet beperkt tot het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen en grafisch materiaal van welke aard dan ook vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van Be-Uniq. Het inloggen op deze website en het overigens gebruik maken van deze website alsmede ieder handelen en nalaten van Be-Uniq in verband daarmee wordt bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.


De website van Be-Uniq behelst generlei aanbod van Be-Uniq aan de gebruiker of derden tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook noch een uitnodiging aan de gebruiker of derde tot doen van een aanbod aan Be-Uniq tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook. 


Noch door het inloggen op deze website van Be-Uniq noch door het anderszins gebruik maken van deze website van Be-Uniq ontstaat enige overeenkomst of verbintenis met Be-Uniq.

Be-Uniq aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van daarin vervatte informatie of gegevens. Be-Uniq aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid jegens degene die inlogt of besteld op de website van Be-Uniq of anderszins gebruik maakt van deze website voor schade die daaruit voor dezen uit welke hoofde dan ook mocht voortvloeien.